ناراحتی...؟!

ناراحت چه هستی...؟

         دنیا که به آخر نرسیده...

                            من نشد...؟!

                                        یکی دیگه...

                                                     تو که عادت داری...!

/ 4 نظر / 19 بازدید
sara

ya to ya hichkase dg..........[ماچ][ماچ][زبان]

دلداده

هر کی بخواد می تونه تو قلب تو بشینه خوب به خودت نگاه کن، فرق من و تو اینه...[ناراحت]

متین

تو عادت داری با دیگری بروی، اما غافلگیرت خواهم کرد جانانه، این بار، من با دیگری خواهم رفت...

نادیا

[شکست][وحشتناک]