تــــــو...!

حرف تـــــــــــو که میشود...

من چه قـــــــــدر ناشیانه...

ادعای بی تفاوتی میکنم...!

/ 3 نظر / 19 بازدید
محمد علی

یه زد و خورده ساده یه زد و خورده ساده بود تو جــــــا زدی، من جا خــــوردم...

مریم

لحظه هایم به سکوت میگذرد وقتی که هیچ اشتیاقی به واژه های غمزده ام نیست