چه حکـــــــایتیست...!

حواســــــــــــم را هرجا پــــــــرت میکنم...

بازکــــــــــــنار تو می افتد.....

چه حــــــــــــــــکایتیســـــــــــــت...!

/ 1 نظر / 4 بازدید
tina

[خجالت]این دل تا ابروم رو نبره ول کن نیست