مزاحمت نمیشوم...!

سرت گرم است...!

آنجا یا هیچ کجا...فـــــــــــــــرقی نمیکند...!

مزاحمت نمیشوم...!

اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند...!

/ 3 نظر / 4 بازدید
nadia

آتــــــــــــــــــیشــــــــــــ.......[نگران]

sina

دو چیز همیشه یاد آدمهاست دوست خوب و روزهای خوب اما یه چیز هرگز از یاد آدمها نمیره روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متین

عاشقیـــــــــــــــــــــــــــــــــآ[عینک]