میفهمی...؟!

هوا را هر چقدر نفـــــــــــــس بکشی...

باز هم برای کشیدنش بال بال میزنــــــــی...

مثــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــو...

که هر چقدر هم باشی بازهم باید باشی...

میفهــــــــــــــــمی چــــــــه میگویم...؟!

بــــــــــــودنت مـــــــــــهـــــــــــــــم است...!


/ 6 نظر / 21 بازدید
سیدعلی هاشمی الغاشیه

بنده با مطلب جدید به روزم. خوش حال میشم بیایید. یاعلی امیدوارم بازدید از وب حقیر باعث خوش حالی شما بشه.

fatemeh

آغوش گرمم باش!!! بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی می لرزیدم...

مهرداد

تواین حرفهای خوب راازکجامی یاری ؟البته می دونم فضولها به بهشت نمی روند!

ایلیا

راستش رابخواهی.. رفتن او هیچ تکانی به زندگیم نداد!!؟ من هنوز مست قدم میزنم و سیگارمیکشم...