وقتی باران میبارد...!

بــــــــــــــاران که میبارد..

بـــــــــــــغض هم در چشــــــــمان من میشکند...

و قطره های اشک من گم میشوند در قطــــــــــــــــــــــــره های باران...

وایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن چنین است که...

کســــــــــــــــی اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک هایم را نمیبیند...!

/ 5 نظر / 11 بازدید
الهام

میروم دیگر شما یادم کنید من که رفتم این غزل ها را شما دفتر کنید میروم تا دل نبندم دل به خوبی هایتان باز هم دل بستم و زخمی شدم ، باور کنید

مهدیه

[افسوس]وای خـــــــــدا

سارا

سلام کیمیا جون...آخه چرا با احساسات من بازی می کنی‏!چراااا؟