این روزها...!

این روزها هر نفس درد استـــــــــــــــــ که میکشم...

در نبـــــــــــــــــــــــودنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

ای کاش...یا بودی...یـــــــــــــــــــــــــــا اصلا نبودی...

این که هستی و کــــــــــــــــــــــــــــــنارم نیستی...

دیــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــه ام میکند...!

/ 4 نظر / 21 بازدید
sara

این روزها با نبودنت کنار آمده ام...فقط با بودنت کنارش،کنار نمی آید دلم...3‏>‏

متین

بود، اما این حس هایی که میگویی چند وقتیست که نیست، در این سرما، دل هم یخ میزند!!!