گاهـــــــــی...!

گاهی وقتا آنقدر از زندگی خسته میشوم...

که دلم میخواهد...قبل از خـــــــــــــــــواب...

ساعت را روی"هـــــیچ وقت" کوک کنم...!

/ 2 نظر / 26 بازدید
nadia

کاش میشد[افسوس][گل]

مهدی

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]