بی وفا...!

میگویند:دنــــــــــــــیا بی وفــــاست...!

اما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درش را بدانیـ ـ ـ ـ ـد...

من دنیای بی وفا تری هم داشته ام...!

/ 3 نظر / 16 بازدید
saghar

اخی عزیزم [گریه][ماچ]

saghar

در سقوط افراد در چاه عشق قانون جاذبه هیچ تقصیری ندارد[خنثی]

مهدیه

باز از اون حرف زدیــــــــــــــا!!