بی قرار...!

امروز خاطراتت را ســــــــــــــوزاندم...

امـــــــ ـ ـ ـــــــــ ــ ـ ــــــــــ ـ ـ ـــــــا... 

بوی خوش هیزمش بی قرارم کرد...!

/ 2 نظر / 24 بازدید
محمد علی

حـــــــواسم نیست حــواسم را پرت کرده ای ... آنقـــــــــدر دور ... که دیگر یــادم نیست " تو " رفته ای و " من " ... حـــــــواسم نیست !

محمد علی

خدایا چقدر مظلومی تو که پایان میهمانی تورا جشن میگیرند....