دل میخـــــواهد...!

بی تــــــــــــو...

کنار این همه خاطره نشستن...

دل میــــــخواهد...

بــــــــــــــــــــــــــــاور کن...!

/ 2 نظر / 23 بازدید
sina

گویند کریم است و گنه می بخشد گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم. ربی العفو ربی العفو ربی العفو ربی العفو آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟! شب قدر است و من قدری ندارم چه سازم توشه قبری ندارم

متین

بدبختی اینجاست من خاطره ای هم ندارم که پیشش بشینم چمیدونم آتیشش بزنم و این حرفا... قدر داشته هات رو بدون[چشمک] راستی این گوگولی ها که میان بالا و تققی میترکن چه بامزن[نیشخند]