نــــــــــــــــــــــه...!

نـــــه...نـــــه...!

گریه نمیکنم...

یـــــک چیزی...

یک چیزی رفته تو چشمم...

به گمانـــــم...

یک خاطره اســـــــــــــت...!


/ 3 نظر / 22 بازدید
kazhal

خاطرات نه سر دارند و نه ته ... بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . . میرسند گاهی وسط یک فکر . . . ! گاهی وسط یک خیابان . . . سردت می کنند . . . داغت میکنند . . . رگ خوابت را بلدند . . . زمینت می زنند . . . خاطرات تمام نمی شوند . . . تمامت می کنند !!! - - - کژال-روستای دلم

sara

bezar foOOoootesh konam[پلک]

متین

تمایل به تبادل لینک داشتی، بیم الله[گل]