چشم هایم...!

هــــــــــــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــــــــــس جای من بود میبرید...

ولـــــــــــــــــی من هنوز میدوزم...

چـــــــــــــــــــشــــــــــــــم هایم را به امــــــــــــــــــید تــــــــــــــــــو...!

/ 1 نظر / 17 بازدید
ایلیا

بوی پاییز بوی نفس های خیال من است.