امـــــــــــــــــان...!

امـــــــــــــــــــون از این بـــــــــــــــــــــوی پاییز و آسمون ابری...!

که آدم نه خــــــــــــــــــــــــــــودش میدونه دردش چیه...

ونه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیچ کس دیگه ای...

فقط میدونی هرچی هوا ســــــــــــــــــــرد تر میشه...

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آغوش گرم تریو میخواد...!

/ 2 نظر / 20 بازدید
sound of my heart

تو این دوره زمونه ، باید هرکسی ، خودش یاد بگیره که چطوری خودشو گرم کنه تو آغوشه خودش... چون اگه آغوشی هم پیدا بشه که گرم باشه ، بعد از یه مدت کوتاهی ، تو آغوشش از سرما یخ میزنی...

الهام

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دیگر برای گوش ها فایده ندارد باید باور کنم.......... تنهایم..............