نـــــه...!

گممــــــــــــ نکن...

در گوشه ای از حافظه ات آرامـــــــ مینشینمــــــــ...

فــــــــــقــــــــــط...

فقط بگذاربمانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...!

 

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
ایلیا

گفتي فراموش کردن کار ساده ايست... تو فراموش کن... من_ لعنتي اين ساده ها را بلد نيستم...

مهدیه

liiiiiiiiiiiike[افسوس]

سحر

گفت : احوال ات چطور است ؟ گفتم اش : عالی است مثل حال گل ! حال گل در چنگ چنگیز مغول ! (قیصر امین پور)

نادیا

[تایید]

saghar

[تایید][گل]عکسش عالیه [قلب]