خاطرات...!

میخواهمــــــــــــــــــــــــــــ...

مچـــــــــــــــاله وخــــــیس...

در آغوشش بمانمـــــــــــــــ...

از پهن شدن بر بند خاطرات...

بیزارمـــــــــــــــــــــــــــــــ...!

/ 3 نظر / 21 بازدید
ایلیا

آنقدر خسته ام که حاضرم سرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم اما به دیوار وجودت که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم

nadia

آهرین.آهرین....به منم یه سربزن کیمیا جون[گل]

علی

دلم هواییت شده است............. همان هوایی که هیچ وقت در واقعیت به مشامم نرسید....... خسته ام از نبودن هایت.............از مجازی بودن هایت...... خسته ام از ندیدن هایت.............جز قاب عکسی دیدن هایت........