تو بردی...!

زندگی کلاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـت را به هوا بی انداز...

که من دیگر جـ ـ ــ ــ ــ ــ ـان بازی کردن ندارم...

تــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــو بـــــ ــــــ ــــــ ـــــردی...!

/ 2 نظر / 8 بازدید
sam

نمیدانم چرا هرگز جسد آنهایی که میگفتند بی تو میمیرم پیدا نشد...