خودت...!

خـــــــــــــــــــیالت همیشه هست...

امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا...امـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـروز...

دلم خـــودت را خواست نه خیالت را...!

/ 3 نظر / 21 بازدید
sina

هرگاه از شدت تنهایی به سرم هوس اعتمادی دوباره میزند . خنجر خیانتی را که در . پشتم فرو رفته درمیاورم ؛ . میبوسمش ؛صیقلی عاشقانه ؛اندکی نمک به رویش نوازشش کرده . دوباره بر سرجایش میگذارم از قول من به آن لعنتی بگویید خیالش . تخت من دیوانه . هنوز . . به خنجرش هم وفادارم! . .

hedieh.b

kheeeeeeeeeyliiiiiiii webt ghashangeeeeeeeeeeeeeee[گل]

گفت خیالت تخت خیالم راتختی ساختم برای عشق بازی اوبادیگری09367977549