این همه آه...!

همه چیز خنده دار بود...

داشــــــــــــــــــــتن تو...

بــــــــــــــــــــــودن من...

مانـــــــــــــــــــــدن ما...

رفتـــــــــــــــــــــــن تو...

ایــــــــــــــــــن همه آه...

گاهی ازاین همه خنده...

گریــــــــــــــه ام میگیرد...!

/ 1 نظر / 19 بازدید
sara

nakhand behale man k halam gerye dare[گریه]