تنهایی یعنی این...!

تـــــــنــــــهایی یعنی نــــــــــه خودش هست

کـــــــــــــــــه از تنهایی درت بیاره...

نـــــــــــه فـــــــــــــــکرش اجــــــــــــــازه میده

تنهاییت رو با کسی پــــــــــرکنی...!

/ 3 نظر / 9 بازدید

تـــــــنــــــهایی یعنی نــــــــــه خودش هست کـــــــــــــــــه از تنهایی درت بیاره... نـــــــــــه فـــــــــــــــکرش اجــــــــــــــازه میده تنهاییت رو با کسی پــــــــــرکنی...!

هانیه

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن ، در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است . (دکتر علی شریعتی)