کاش...!

کاش میشد زندگی را هم عوض کرد...

مثل چایی...

            وقتی که ســـــرد میشود...!

/ 7 نظر / 11 بازدید
sama

درسته که چایی عوض می شه اما با وجود گرم بودن باز هم دوباره سرد می شه بودن سردی پس از گرمی یا گرمی پس از سردی (مثل یه نوشابه) ذات طبیعته پس زندگی رو همینجوری که هست بپذیر

محمد علی

من اما از تو ممنونم همین که هستی و گاهی مرا به گریه می اندازی همین که هستی و گاهی به یادم می آوری چقدر تنهایم [گریه]

الهام

زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم. ولی نیاموخت چگونه سرازیرش کنم. زندگی به من آموخت چگونه دوست داشته باشم . اما نیاموخت چگونه فراموشش کنم. اگر انسان زندگی را دوست داشت هرگز در آغاز تولد نمی گریست

مهدیه

آره واقعا کاش...[گل]

[گل] کیسه ی کوچک چــای تمام عمر دلباخته ی فنجان بود؛ ولی هر بار که حرف دلش را می زد، صدایش در آب جوش می سوخت؛ کیسه ی کوچک چای با یک تکه نخ رفت ته فنجان؛ و حرف دلش را آهسته به فنجان گفت؛ فنجان ســـــرخ شد ...!

پریسا

آری ای کاش میشد ای کاش میشد به عقب برگشت و راه وعوض کرد