دوست دارم...!

گاهی فرار میکنم از فکر کردن به تو...

مثل آهـــــ ـ ــــــنگی کـــ ــ ــــه...

خیلی دوســـ ـــــش دارم...!

/ 5 نظر / 21 بازدید
ناشناس

آروم بـکــش کـنـــــار…! غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛ مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛ احــمقـــانـــه اســت اگـــر اصرار کنی…

سمیـــ♥ـــرا

تـــــرکــــت میکنـــــم و تنهــــایــــت میگــــذارم تــــا بیـــش از ایــــن انــــرژی ات را صــــرف نکنـــی بـــرای صــــادقـــانـــه دروغ گفتـــــن خـــالصــــانـــه خیــــانــــت کــــردن و عـــاشقــــانه بی وفـــایی کــــردن و چـــه حـــس خـــوبــــی بـــود کـــه میپنــــداشتــــم "لــــایــــق اعتمـــادیــــ"

محمد علی

من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها مهربان ، خوب ، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد . . .

امپراطور

هر من و تویی همیشه ما نمیشود... درست مثل من و تو!! سلام آپم... و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

مهدی

ای ترسووووووووووووووو.... آخه فرار هم شد کار؟؟؟؟ فرار مال ترسو هاست..... باید باهاش مبارزه کنی.. باید باهاش کنار بیای...... من که از فرار متنفرم.....