...!

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش میگوید:

باید ترک کنم...

سیگار را...

خانه را..

 

زندگی را...

وباز پکی دیگر میزند...!


/ 5 نظر / 21 بازدید
سارا

سوگند خورده ام که دگر می ننوشم/جز امشب و فردا شب و شبهای دیگر...‏ کیمیا سیگاری شدی رفت؟؟بابا زندگی ارزششو نداره بخدا...میفتی گوشه خیابون من باید جمعت کنما.کیمیا ترک کن...تو میتونی‏!‏ ترکش کن اون لعنتیو/-:

delara

سلام عزیزم ممنون که اومدی

ایلیا

به کبریت نیازی نیست سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم ، خودش آتش می گیرد …

مهدیه

آخجونــــــــــ نامرد تو سیگاری شدیو به ما نگفتی....؟!؟!؟! کیمیا تنها تنها...؟!؟!؟! بیار با هم فیض ببـــــــــــــــــــریم