...!

به بودن ها دیر عادتــــــــــــــــــــ  کنـــــــــــــــــــــــــــــــ...

وبه نبودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ها زود...

آدم ها نبودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  را بهتر بلدند...!

/ 2 نظر / 11 بازدید
sara

ay adamhaaa[ناراحت]

فرید

گاهی باید کم باشی تا کم بودنت حس بشه نه اینکه اصلا نباشی تا نبودنت عادت بشه