خیالت تا همیشه با من است...!

نگاهت را از مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دریغ کردی...

صدایت را...

بودنت را...

امـــــــــا...

چه کسی جرات دارد...خیالت را از من دریغ کند...!

/ 3 نظر / 74 بازدید
sara

man joratesho daram migi na nega kon[تعجب][تعجب][خرخون][خرخون][خرخون]

پرنده

گیرم که از دیوار دلم بپری.. با حصار بلند خیالم چه میکنی؟...

لیلی

[قلب][گل] عاااالی