تنها...!

باران که میبارد...

تمام کوچه های شهر پراز فریاد من است...

که میگویم...:

من تنها نیستم...

تنها منتظرم...تنها!


/ 2 نظر / 24 بازدید
sara

tanha[ناراحت][دلشکسته]

هانیه

یک نفر آمد صدایم کردو رفت با صدایش آشنایم کرد و رفت نوبت اوج رفاقت که رسید... ناگهان تنها رهایم کرد و رفت.......