کـــــــــــاش...!

یکــــــــــــــــی بود...

که اونــــــــم رفت...

ای کــــــــــــــاش...

ازهمون اول غیراز خدا هیچکس نبود...!

/ 6 نظر / 7 بازدید
طاها

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

طاها

یک کام ، یک نخ ، یک پاکت ، یک جوانی ، یک عمر … این تاوان سنگین اشتباه من است !

taha

هیزم نبودم… ولی سوختــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش . . .!

هانیه

سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم ، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند "دکتر علی شریعتی"