رشوه...!

خــــــــــــــــــــــــــــــاطره هارا رشوه میدهم به روز هایم...

تــــــــــــــــــــــــــــــــا از بی تو بودن...

صــــــــــــــــــــــــــــــدایشان در نیاید...!


/ 1 نظر / 32 بازدید
الهام

باز هم ثانيه ها اسم تورا جار زدند دقايق همه امشب به تو تکرار زدند سکوتي که دراين عقربها ميچرخيد نکند در دل تو اسم مرا دار زدند