صدای خسته ی من...!

پلک های مرطوبـــــــــــــــــــ  مرا باور کن...

این باران نیستـــــــــــــــــــــــــ  که میبارد...

صدای خسته ی من استـــــــــــــــــــــــــ...

که از چشمـــــــ هایمــــــــــ بیرون میریزد...!

/ 0 نظر / 21 بازدید