نمیدانم...!

نمی دانم کجـــــــــــــــــــــــــای بازی مـــــــــــــــــا اشتبـــــــــاه بود...

که تـــــــــــــــــــو دیگر همــبـــــــــــــــــــازی من نیستی...

و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز گرگـــــــــــــــــــــــم...

به هـــــــــــــــــــــــــوای تـــــــــــــــــــو...!

/ 0 نظر / 6 بازدید