دلم...!

دلم یک کوچه میخواهــــــــــــــــــد...

بـــــــــــــــــــــــی بن بـــــــــــست...

وبارانــــــــــی نــــــــــم نــــــــــــم...

ویک خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا...

که کـــــــــــــمی با هم راه برویم...!

/ 1 نظر / 19 بازدید
سمیرا

سلام خیلی زیبا بود موفق باشی