واقعــــــــــا...!

نرسیده به بعضی خاطره ها...

بایـــــــــــــد بنـــویسنـــــــــد...

آهســــــــــــته به یاد بیاورید...

"خطر ریزش اشـــــــــــــــــک"

/ 2 نظر / 20 بازدید
محمد علی

دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه هرچی بیشتر بمونی رفتنت سخت تر میشه واگه رفتی جای پات واسه همیشه می مونه

متین

اینقدر از این ریزش اشک ها هست که جاده ش رو ممنوع الورود کردم...[وحشتناک]