لعنت...!

من تو را انتــــــــــ ـــــــــ ــــــــظار میکشم...

وتو مــــ ــــــ ـــــــن را از انتظارت میکشی...

لعنت به هر چی ضـــــــمه و کسره و فتحه...!

/ 5 نظر / 10 بازدید
الهام

واقعا...............[نگران][نگران]

محمد علی

میگی عاشق بارونی ولی وقتی بارون میاد چتر رو سرت باز می کنی میگی عاشق برفی ولی تحمل یه گلوله برف رو نداری میگی عاشق پرنده ای ولی میندازیش توقفس میگی عاشق گلی ولی از شاخه جداش می کنی انتظار داری نترسم وقتی میگی عاشق من هستی؟![لبخند]

سارا

دوباره عربی زیاد خوندی؟

ایلیا

آهای نیمکت ها... بیهوده نشسته اید... آنکه باید می آمد...رفت...

لیلی

عالی بووووود[ماچ]