دلتنگی...!

حـــــــــــــــــــوصله ی خوانــــــــــــدن ندارم...

حــــــــــــــوصله ی نوشـــــــــــــــتن هم ندارم...

این هـــــــــــــمه  دلتنگی دیگر نه با خواندن پر میشود نه با نوشتن...

دلـــــــــــــــــــــــــم لمس آغــــــــــــــــــوشت را میخــــــــواهد...

فـــــــــقـــــــــــط همیــــــــــــــــــــــــــن...!

/ 1 نظر / 5 بازدید
هانیه

من بودم،توویک عالمه حرف وترازویی که سهم توراازشعرهایم نشان میداد.. کاش بودی ومی فهمیدی وقت دلتنگی یک آه جقدروزن دارد... سلام موافقم .منوبانام گرمای عشق لینک کن بهم خبربده باچه نامی لینکت کنم[گل]