فراموش...!

اینکه باید فـــــــــــــــراموشت میکردم را فـــــــــــــــــــــراموش کردم...

تو تکراری ترین حضور روزگار منی...

ومن عجیب به آغوش تو...

از آن سوی فـــــــــــــــــــــــــــاصله ها خو گرفـــــــــــــــــــــــــته ام...!

/ 0 نظر / 6 بازدید