وقتی...در رویای باتوبودن...گم میشوم!

سلام دوستای گلــــــــم...به وبلاگم خـــــــوش اومدین...!نظر یادتون نره ها...!همین نظراتونه که به من انگیزه ی نوشتن میده...!دوســـ♥ــــتون دارم...!

اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
23 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
40 پست
آبان 91
35 پست
خواب
1 پست
کوک
1 پست
خاطره
1 پست
کنار
1 پست
باران
2 پست
شوخی
1 پست
راه
1 پست
سال
1 پست
چای
1 پست
بی_تو
1 پست
تنها
2 پست
شنواست
1 پست
احساس
2 پست
آغوش
1 پست
دیشب
1 پست
بازی
1 پست
جان
1 پست
لذت
1 پست
تکراری
1 پست
بردها
1 پست
لعنت
1 پست
فتحه
1 پست
نگاه
1 پست
ماندگاری
1 پست
خاطرم
1 پست
نفس
1 پست
خاک
1 پست
مردگان
1 پست
لیوان
1 پست
عجیب
1 پست
وحشی
1 پست
افسوس
1 پست
امشب
1 پست
شادی
1 پست
بوسه
1 پست
غم_تو
1 پست
لالایی
1 پست
غصه
1 پست
نوازشش
1 پست
مبهم
1 پست
خط_خطی
1 پست
بوی_تنت
1 پست
تمامم_کن
1 پست
مرده
1 پست
زنده
1 پست
چشمان_تو
1 پست
گریستن
1 پست
فریاد
1 پست
خدای_من
1 پست
خنده_دار
1 پست
مدتی
1 پست
کودکانه
1 پست
گم_شدن
1 پست
خانه
1 پست
بچگی
1 پست
آروم
1 پست
عبور
1 پست
پرسه
1 پست
بیخ_گوشم
1 پست
صدا
1 پست
رورهایم
1 پست
فراموش
2 پست
خلاصه
1 پست
خیال
1 پست
شراب
1 پست
مست
1 پست
پاییز
1 پست
سرد
1 پست
گرم
1 پست
ابری
1 پست
حضور
2 پست
لغت_نامه
1 پست
شخص
1 پست
امید
2 پست
عمر
1 پست
یاد
1 پست
دنیا
1 پست
خسته
1 پست
مهم
1 پست
ناامید
1 پست
وقت
1 پست
روزگار
1 پست
فاصله
1 پست
فکر
1 پست
پر
1 پست
اجازه
1 پست
شب
1 پست
تمام
1 پست
عالم
1 پست
دروغ
1 پست
باور
2 پست
زندگی
2 پست
فردا
1 پست
امروز
1 پست
مه
1 پست
گم
1 پست
اغوشت
2 پست
چشم
1 پست
دریا
1 پست
هوا
1 پست
عشق
1 پست
بال
1 پست
بغض
1 پست
کوچه
1 پست
بهانه
2 پست
چتر
1 پست
دلتنگی
1 پست
نوشتن
1 پست
خواندن
1 پست
تنهایی
2 پست
نقاب
1 پست
خندان
1 پست
سیل_اشک
1 پست
خوب
1 پست
حالم
1 پست
رسیدن_تو
1 پست
ترسناک
1 پست
کاش
1 پست
سرم
1 پست
گناه
1 پست
حرف
1 پست
گاهی
1 پست
هوای_تو
1 پست
اشتباه
1 پست
گریه
1 پست
کودکی
1 پست
دلم
1 پست
برف
1 پست
منطقی
1 پست
حکایت
1 پست
حواس
1 پست
کنارتو
1 پست
نبودنت
1 پست