نشد...!
۱۳٩٢/٢/٢٢٦:٢٩ ‎ب.ظ

هزارکلمه بر جای خالی ات ریختم...

امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پـــــــر نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشد...

به گمانم از جنس بـ ـ ـ ـی نهایتی...!