گاهـــــــــــی...!
۱۳٩٢/۱/٤۱٢:۳٧ ‎ب.ظ

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند...

کــــــــــــــــه شـــــــــــک میکنم...

این دل ماله مـــــــن است یا تو...!