دیگر جمع نمیشود...!
۱۳٩۱/۱۱/٢٠٥:٢۱ ‎ب.ظ

گــــــــــــــفتی حواست به من نباشد...

آنقدر این طرف و آن طرف پرتش کردم...

تا شـــــــــــــــکســــــــــــــــــــــــــت...

دیگرجمع هیچ نــــــــگاهی نمیشود...!