تو بردی...!
۱۳٩۱/۱۱/٩٩:۳٢ ‎ب.ظ

زندگی کلاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـت را به هوا بی انداز...

که من دیگر جـ ـ ــ ــ ــ ــ ـان بازی کردن ندارم...

تــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــو بـــــ ــــــ ــــــ ـــــردی...!


جان -
بازی