یک بارم که شده...!
۱۳٩۱/۱٠/٩۱٠:٤٥ ‎ب.ظ

کـــــــــــــــــــــاش دنیا یک بارم که شده...

بازیش رو بــــــــــــــــه ما می بــــــــاخت...

مگــــــــــــــــــــــر چه لــــــــــــــذتی دارد...

ایــــــــــــــــــــــــــــــــن بردهای تکراری...؟


بردها -
تکراری -
لذت