میدانم...!
۱۳٩۱/٩/٢٦٩:۱٥ ‎ب.ظ

میدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم که از تو دورم...

ومیدانم که بینمان فرسنگ ها فاصله است...

و...اما...فاصله تنها نگاه هارا از هم دورمیکند...

ولی قدرت این را ندارد...توراکه همیشه در یادو خاطرم ماندگاری...

ازمـــــــــــــــــن دور کــــــــــــــــــــــنــــــــد...!


نگاه -
خاطرم -
ماندگاری