برو...!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:٥٢ ‎ب.ظ

رهایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

 میخواهم تنها با همین خیال خام کنار رویای بودنت به حال خودم باشــــــــــــم...

با خیالت همیشه...خنده هست...بوسه هست...شادی هست...

انگار هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه چیز...بوی خوشبختی میدهد...

دل خوشی هایم کوچک و دلم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع است...

از روزی که خیالت اینجاست...آیینه را هم پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاک نکرده ام...

که مبادا...چشــــــــم در چشــــــــــــــــــــــــــــــم حقیقت شوم...

اصلا حقیقت ســـــــــــــــــــــــــــــهم تو...خیال خـــــــــــــــــــــــــــــــــام برای من...

فــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــ...

رهـــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...!


شادی -
بوسه