گاهی...!
۱۳٩۱/٩/٤۱۱:۱۱ ‎ب.ظ

گاهــــــــی تو...

گاهی یـــــــــــــادتو...

گاهی هم غــــــــــــم تو...

آخرین این تو کار مرا تمام میکند...!


غم تو