برگرد...!
۱۳٩۱/٩/٤۱٠:٠۱ ‎ب.ظ

برگرد...!

جانم را بگیر و تمامم کن...

                            تو که تمام کردن را خوب بلدی...!


تمامم کن