خدای من...!
۱۳٩۱/٩/٤٦:٤۳ ‎ب.ظ

خدای من...خداییست...

که اگر سرش فریاد بزنم بجای اینکه با مشت به دهانم بزند...

با انگشت های مهربانش نوازشم میکند...

و میگوید...:

میدانم...جز من کسی رو نداری...!


خدای من -
فریاد