تنها...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۳۸ ‎ب.ظ

باران که میبارد...

تمام کوچه های شهر پراز فریاد من است...

که میگویم...:

من تنها نیستم...

تنها منتظرم...تنها!