...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۱٦ ‎ب.ظ

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند...

که هر رهگذری را شبیه تو میبینم...

نمیدانم غریبه ها تو شده اند...

یا تو غریبه...!