با توام....دور شــــــــو...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٤٠ ‎ب.ظ

از من فاصــــــــــــــــــــــله بگیر!

هربارکه به من نزدیک میشوی...

باور میکـــــــــــــــــــنم هنوز...

میشود زندگی را دوست داشت...

از مــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــاصله بگیر...

خستــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ام از امیدهای کوتاه...!