رشوه...!
۱۳٩۱/٩/۱٢:٥٥ ‎ب.ظ

خــــــــــــــــــــــــــــــاطره هارا رشوه میدهم به روز هایم...

تــــــــــــــــــــــــــــــــا از بی تو بودن...

صــــــــــــــــــــــــــــــدایشان در نیاید...!صدا -
رورهایم